slider 3

NOVEDADES
BHVZ-31-1
 • Volvo / VM-310
 • 2008 / 132-719
 • $ 23.500.000
BTJZ-16-3
 • Ford / Cargo 915
 • 2008 / 91.622
 • $ 17.900.000
JK-8230-3
 • Tremac / SRTT
 • 2010 /
 • $ 10.000.000
CTBY-53-2
 • Fiat / Doblo-Maxi cargo 1.3
 • 2010 / 192.357
 • $ 5.000.000